Voorwaarden

Welkom op de website. Als u doorgaat met het gebruiken van deze website, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden, die samen met de privacyverklaring op deze website Atelier AE’s relatie met u in het kader van deze website bepalen. Als u het oneens bent met enig onderdeel van deze voorwaarden, dan wordt u vriendelijk verzocht deze website niet te gebruiken.

  • Álle foto’s op deze website mogen voor eigen gebruik in familie- of vriendenkring gedeeld worden in de virtuele (digitale) wereld onder vermelding ‘vanAE’.
  • Het is niet toegestaan foto’s of ander materiaal af te drukken in welke vorm dan ook tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Commercieel gebruik van de foto’s is noch in de digitale wereld noch in de werkelijke wereld toegestaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
  • Alle publicaties op deze website zijn intellectueel eigendom van Annemarie Elberse en vallen onder de auteurswet.
  • De voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment zonder aankondiging vooraf door Atelier AE worden aangepast.