Blijf verbonden

tijdens het zoeken van de route.

Normaal gesproken kan ik best wijs worden uit een routekaart en een spoorboekje. Ik begrijp de meters op mijn dashboard en onderneem actie als een van de lampjes gaat branden. Maar nu?…..in het nieuwe normaal?….Ik ben bij tijd en wijle volledig de weg kwijt. Aanwijzingen, verordeningen, instructies, verboden, waarschuwingen om weer normaal te kunnen gaan leven.

Op mij heeft het een averechts effect. In plaats van meer ruimte te voelen en te ervaren kies ik ervoor om nog steeds veel thuis te blijven en af te wachten wat er gaat gebeuren. Het kringetje mensen om me heen blijft bewust klein. Mijn activiteiten beperkt tot dat wat ik toch al deed. En…..ik vind het heerlijk!

Behalve dat ik van in-eten via buiten-borrelen wel weer een eerste afspraak heb gemaakt om uit-eten te gaan. Dat dan wel weer..