Project NIETS-4

voorlopig de laatste

Ik heb, in deze tijd, echt even NIETS te melden. Het voelt onjuist, zelfs aanmatigend om in een voor zóveel mensen zwarte, onzekere periode verder te gaan met dit project.

NIETS doen kan interessant zijn als het een vrijwillige keus is maar nu….? De een zit gedwongen thuis, de ander werkt zich uit de naad. Het klopt gewoon even niet. Zodra we meer weten, verder zijn, de ergste onzekerheid verdwenen pak ik wellicht de draad weer op. Nu kan en wil ik het niet.