Colofon & privacy

Atelier AE

Copyright © 2017 Annemarie Elberse
in nauwe samenwerking met WiesWies

atelier AE |Annemarie Elberse

Brink 18

7841CE Sleen

kvk: 14737205

Privacy

Dit is de privacyverklaring van de atelier AE, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14737205, inzake de website www.atelierae.eu. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door atelier AE  door middel van het contactformulier en inschrijfformulier voor de nieuwsbrief van atelier AE  alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

atelier AE respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van atelier AE. U dient zich ervan bewust te zijn dat de atelier AE niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van atelier AE of het contactformulier invult  vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van atelier AE en gebruikt om u optimaal te kunnen informeren.  U kunt het ontvangen van informatie van atelier AE  te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door atelier AE. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en atelier AE

Bewaartermijn

atelier AE bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt nodig is.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van atelier AE. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.