colofon & privacy

Atelier AE

Copyright © 2017 Annemarie Elberse
in nauwe samenwerking met Wieswies

atelier AE |Annemarie Elberse

Brink 18

7841CE Sleen

kvk: 14737205

Privacy

Dit is de privacyverklaring van de atelier AE, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14737205, inzake de website www.atelierae.eu. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door atelier AE  door middel van het contactformulier en inschrijfformulier voor de nieuwsbrief van atelier AE  alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Atelier AE respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Atelier AE draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van atelier AE. U dient zich ervan bewust te zijn dat de atelier AE niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief geeft u alleen uw naam en email adres op. Deze gegevens worden verzameld in het programma MailChimp. Via dit programma verstuurt atelier AE de nieuwsbrief en de uitnodigingen voor huiskameroptredens. Alleen Annemarie Elberse heeft toegang tot deze gegevens. Het wachtwoord van MailChimp wordt regelmatig gewijzigd.

U kunt het ontvangen van informatie van atelier AE  te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Bij het invullen van het contactformulier geeft u ook alleen uw naam en email adres op. Atelier AE correspondeert grotendeels via email. Deze gegevens worden opgeslagen in Contacten op de computer van Annemarie Elberse. Alleen zij heeft toegang tot deze computer. Het wachtwoord wordt regelmatig gewijzigd.

Alleen bij verkoop en toesturen via Post.nl vraagt atelier AE om uw adresgegevens. Deze worden na gebruik direct verwijderd.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door atelier AE. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en atelier AE

Bewaartermijn

Atelier AE bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt nodig is.

Onderhoud website

De website van atelier AE wordt onderhouden door Wieswies. Annemarie Elberse heeft een verwerkersovereenkomst met dit bedrijf afgesloten.

Cookies

De website atelier AE maakt gebruik van analytische cookies tbv Google Analytics. Door middel van deze cookies krijgt atelier AE inzicht in het gebruik van de website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. De data die verzameld worden via deze cookies hebben uitsluitend tot doel om het gebruik van de website voor de bezoeker te optimaliseren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van atelier AE. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.