Geen zomerreces

voor atelier AE!

Ik prijs me gelukkig dat ik de komende maanden volop in het werk zit. Tijd om iedereen die me een opdracht gunt te bedanken voor het vertrouwen!

Ik doe keer op keer mijn stinkende best om te begrijpen wat er bedoeld wordt en om te maken wat op het wensenlijstje staat. En keer op keer blijkt dat we er samen uitkomen.

Dank, dank, dank alle opdrachtgevers van de afgelopen jaren en alle opdrachtgevers van de toekomst